Ιούνιος 2011. Η εταιρία Πίτες Χασιώτη μεταφέρεται σε νέες ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη. Από τις 27 Ιουνίου του 2011, η Πίτες Χασιώτη αλλάζει εποχή. Μεταφέρεται σε νέα ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην οδό Μπιχάκη 36, στον Άγ. Ιωάννη...