Ιούνιος 2011. Η εταιρία Πίτες Χασιώτη μεταφέρεται σε νέες ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη.

Από τις 27 Ιουνίου του 2011, η Πίτες Χασιώτη αλλάζει εποχή. Μεταφέρεται σε νέα ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην οδό Μπιχάκη 36, στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη, ανταποκρινόμενη για μια ακόμη φορά στις μεγαλύτερες ανάγκες της αγοράς.

Ο εξοπλισμός ανανεώνεται δραστικά και η δυνατότητα παραγωγής φθάνει στις 20.000 πίτες ανά ώρα.

Η νέα μονάδα στεγάζεται σε 2.000 τ.μ. Διαθέτει άνετους χώρους στάθμευσης ώστε να εξυπηρετούνται οι πελάτες της χονδρικής αλλά και της λιανικής.