Η εταιρία μας φροντίζει να έχει μια συνεχή προβολή και παρουσία στα έντυπα του κλάδου τροφίμων με ολοσέλιδες καταχωρήσεις και publi.