Οκτώβριος 2014.
Η εταιρία μας συμμετέχει στην διεθνή έκθεση καινοτομίας τροφίμων SIAL στο Παρίσι.