Πίτες Χασιώτη

Γιατί καμία πίτα δεν είναι σαν την χειροποίητη!

Πιστοποιήσεις

BRC FOOD

Η εταιρία μας εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο BRC FOOD.

Η εταιρία Πίτες Χασιώτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της, δίνει πάντα έμφαση στην ποιότητα και γι’ αυτό εφαρμόζει διεθνή πρότυπα προηγμένης τεχνολογίας και πραγματοποιεί σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

Η πιστοποίηση μέσα από εγκεκριμένες διαδικασίες που επαναλαμβάνονται περιοδικώς, αποτελεί για την εταιρία Πίτες Χασιώτη σημαντικό σταθμό για την επέκταση του εργοστασίου και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Είναι βέβαιο ότι αυτό συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας και στην προώθηση των προϊόντων της σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Πιστοποίηση HALAL

H εταιρεία φέρει πιστοποίηση Halal (φορέας πιστοποίησης Halal Certification Services GmbH). Η πιστοποίηση Halal αποτελεί ένα συνδυασμό ελέγχου θρησκευτικών απαιτήσεων και απαιτήσεων παραγωγής τροφίμων.

Πιστοποίηση FDA

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του FDA (U.S. Food and Drug Administration), λόγω της εξαγωγικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.

Άτομα προσωπικό

Χώρες που εξάγουμε

Πίτες / ώρα

Μ.Ο. Ημερήσιας Παραγωγής

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπιχάκη 36, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αττική, 182 33

Τηλέφωνα: 210 4901675, 210 4829636, 210 9480146