Μάιος 2019.
Η εταιρία μας εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο BRC FOOD.