ΕΤΠΑ - ΕΠΑνΕΚ
Ελλάδα 2.0 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πίτες Χασιώτη

Γιατί καμία πίτα δεν είναι σαν την χειροποίητη!

Λιανική πώληση

Μπορείτε να αγοράζετε τα προϊόντα μας από το πρατήριό μας,
Δευτέρα έως Σάββατο από 7 πμ. – 2 μμ.

Η εταιρία Πίτες Χασιώτη σήμερα

Η εταιρία Πίτες Χασιώτη είναι από τις παλαιότερες εταιρίες στο χώρο της παραδοσιακής πίτας. Σήμερα με επενδύσεις σε νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό και με την μακροχρόνια γνώση στην παρασκευή και τυποποίηση της χειροποίητης παραδοσιακής πίτας, μπορούμε να σας προσφέρουμε μοναδικά σε γεύση προϊόντα ώστε να έχετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα στοιχεία που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από τους ανταγωνιστές μας:

Z

Μοναδική Γεύση

Z

Σταθερή Ποιότητα

Z

Συνεχής Ποιοτικός Έλεγχος

Z

Μεγάλο Δίκτυο Διανομών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Η συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι η προτεραιότητα μας αυτή την περίοδο. Η εταιρεία μας λειτουργεί αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλιστεί η αλυσίδα εφοδιασμού αλλά και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε επίπεδο εργασίας, καθώς και σε επίπεδο διοικητικού ελέγχου για την μείωση της διάρκειας, συχνότητας και έντασης σε πιθανή έκθεση των εγκαταστάσεων μας στον SARS-CoV-2.

Ασφαλείς εργασιακές πρακτικές

Έχουν δοθεί στοχευμένες και λεπτομερείς οδηγίες στο σύνολο του προσωπικού σχετικά με την προσωπική υγιεινή αλλά και με την αποφυγή επιμόλυνσης, συμπεριλαμβανομένου:

 • Συχνό και διεξοδικό πλύσιμο χεριών.
 • Τοποθέτηση επιπλέον οδηγιών και επισημάνσεων στις εγκαταστάσεις μας.
 • Προσθήκη σταθμών καθαρισμού, που γεμίζονται διαρκώς και παρακολουθούνται για την αποφυγή πιθανής κακής λειτουργίας τους.
 • Προσθήκη επιπλέον περιεκτών με αντισηπτικό διάλυμα για απολύμανση τα οποία παρακολουθούνται και γεμίζονται διαρκώς.
 • Παροχή και παρακολούθηση προστατευτικού ρουχισμού. (γάντια μιας χρήσης, μάσκες προσώπου)
 • Προτροπή του προσωπικού να μένει σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας.
 • Προτροπή του προσωπικού να μην χρησιμοποιεί αντικείμενα συνάδελφων χωρίς λόγο. (κινητά τηλέφωνα, γραφεία, στυλό, εξοπλισμό στον χώρο της παραγωγής)
 • Διατήρηση ενδελεχούς συστήματος καθαρισμού και απολύμανσης επιφανειών και εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις.
 • Σύστημα εξαερισμού για την διαρκή ανανέωση του αέρα στους χώρους παραγωγής καθώς και στα γραφεία.
 • Διαρκής επίβλεψη του προσωπικού για την τήρηση των ορθών κανόνων προσωπικής υγιεινής.

Διοικητικοί έλεγχοι

Έχουμε αναπτύξει όλες τις απαραίτητες πρακτικές και διαδικασίες για:

 • Έγκαιρη αναγνώριση και απομόνωση πιθανώς επιμολυσμένων ατόμων.
 • Έγκαιρη ενημέρωση εργαζομένων σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εμφάνισης συμπτωμάτων του COVID-19.
 • Ενημέρωση και επιπλέον εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να γίνονται αντιληπτά πιθανά συμπτώματα, αλλά και οδηγίες προσωπικής υγιεινής εκτός εργασίας.
 • Έχει διανεμηθεί λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό σε όλο το προσωπικό.
 • Παροχή ευελιξίας στο προσωπικό για άδειες λόγω ασθενείας.
 • Ελαχιστοποίηση επαφής μεταξύ εργατών, διοικητικού προσωπικού και πελατών αντικαθιστώντας συναντήσεις από κοντά, με τηλεφωνική η διαδικτυακή επικοινωνία.
 • Μείωση των γραμμών παραγωγής και εναλλαγή του προσωπικού κάθε εβδομάδα, προς αποφυγή συνωστισμού και έντονης επαφής μεταξύ του προσωπικού.

Έλεγχος διαχείρισης προμηθειών

Έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή διαχείριση των προμηθειών:

 • Διαρκής έλεγχος των αποθεμάτων και προγραμματισμός για ανεφοδιασμό με βάση τις ανάγκες των πελατών μας.
 • Προγραμματισμένος ανεφοδιασμός, υπολογίζοντας πιθανά κενά στην παραγωγή
 • Επικοινωνία με νέους προμηθευτές ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές σε περίπτωση μειωμένου αποθέματος ή αδυναμίας παράδοσης των απαιτούμενων υλικών.

Δίνουμε έμφαση, με την απαραίτητη σοβαρότητα και επαγγελματισμό ώστε να βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα καθημερινώς. Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο του COVID-19 στις εγκαταστάσεις μας.

Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους και να αναφέρουμε πιθανούς κινδύνους της μεταξύ μας συνεργασίας.

Άτομα προσωπικό

Χώρες που εξάγουμε

Πίτες / ώρα

Μ.Ο. Ημερήσιας Παραγωγής

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπιχάκη 36, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αττική, 182 33

Τηλέφωνα: 210 4901675, 210 4829636, 210 9480146